BIS | Studenské stáže | První ročník

Devět studentů je na historicky první stáži u BIS

Poprvé v historii Bezpečnostní informační služby se na její půdě uskutečňuje odborná stáž pro vysokoškoláky. Od 15. do 19. května 2017 se celkem devět studentů účastní speciálního programu určeného studentům vyšších ročníků vysokých škol. "Jsem rád, že i BIS drží krok se světovým trendem, kdy zpravodajské služby jsou v personální oblasti velmi aktivní. Zároveň jsme rádi vyslyšeli zájem z akademické půdy," říká ředitel BIS Michal Koudelka.


Kybernetická bezpečnost, terorismus nebo bezpečnostní právo, to jsou tématické okruhy pro tři skupiny studentů rozdělené podle jejich deklarovaného zájmu. "Terorismus je největší hrozba současnosti a mě by do budoucna určitě lákalo se podílet na boji proti ní," vysvětluje student Jiří svojí motivaci. Patří mezi devět studentů, kteří stáž absolvují.


Dostat se až na půdu zpravodajské služby a mít možnost mluvit s jejími experty bylo pro studenty velkou a nesnadnou výzvou. Kdo se chtěl dozvědět například bližší informace o tom, jak služba pracuje, jak vyhodnocuje informace, jak vypadá mezinárodní spolupráce tajných služeb či jaké existují kybernetické hrozby, a jak se proti nim bránit, ten musel projít velmi hustým výběrovým sítem. "Zájem studentů byl opravdu mimořádný, celkem se přihlásilo 243 zájemců. Vzhledem k obsahu i místu stáže bylo nutné studenty prověřit, zjistit jejich motivaci a komplexní úroveň jejich osobnosti," říká personalista BIS. Nároky byly natolik přísné, že někteří studenti si svůj zájem rozmysleli.


Do finále nakonec prošlo devět mladých lidí, kteří se shodují na tom, že rozhodně nelitují a stáž jejich zájem o práci ve zpravodajské službě ještě prohloubila. "Sice jsme se nedozvěděli žádné utajované informace, ale byl jsem například překvapen, co vše se dá zjistit z otevřených zdrojů a jakou reputaci má BIS u zahraničních partnerů, " vypráví student Tomáš. Spokojený je se stáží i ředitel Michal Koudelka: "Stáž je jen začátek, my teď se studenty budeme v kontaktu, chceme využít jejich zájem a potenciál, který v nich vidíme. Našim cílem je být prvním významným zaměstnavatelem, který jim nabídne velmi zajímavou práci."


Bezpečnostní informační služba bude ve stážích pokračovat i do budoucna. Bezpečnostní situace ve světě klade na zpravodajské služby mimořádné nároky a k plnění stále komplikovanějších úkolů služba potřebuje získávat na pracovním trhu ty nejlepší. "Je to trend, kterým se ubírají všechny významné zpravodajské služby světa. Nemůžeme být pasivní, protože potenciál těch nejlepších na pracovním trhu je omezený," uzavírá Michal Koudelka.


O BIS:
Bezpečnostní informační služba je zpravodajskou službou českého státu, která působí uvnitř jeho území. Úkolem BIS jako kontrarozvědné zpravodajské služby je identifikace, sledování a sběr informací o aktivitách cizí moci a fyzických či právnických osob (zejména zpravodajských služeb) jednajících v zájmu cizí moci a v její prospěch na území České republiky. Cílem informační a preventivní činnosti BIS je především bránění úniku utajovaných či citlivých informací a zařízení do rukou cizí moci, zjevné či skryté narušování činností zpravodajských služeb cizí moci, odhalování a maření vlivových operací cizí moci (dezinformace, manipulace, klam, propaganda atp.). Mezi hlavní oblasti jejího zájmu patří terorismus, organizovaný zločin, kybernetická bezpečnost, ekonomické zájmy státu a ochrana demokracie a ústavnosti. BIS řídí a kontroluje Vláda ČR. Zjištěné informace BIS předává prezidentu republiky, vládě (předsedovi vlády a jednotlivým ministrům), státním a policejním orgánům.Stáž studentů v BIS - reportáž Český rozhlas Plus
BIS | Studenské stáže | Základní informace

Stáž bude probíhat ve všední dny (19.4. – 27.4.2018), každý den od 8:00 do 17:00 hod. v prostorách Bezpečnostní informační služby v Praze. Přesná lokace bude upřesněna pouze vybraným kandidátům.

 1. získáte výjimečnou zkušenost stáže v reálném prostředí prestižní zpravodajské služby
 2. budete se věnovat odborné - praktické činnosti ve Vámi zvolené oblasti (významné ekonomické zájmy, kybernetická bezpečnost, informační technologie nebo právo)
 3. odbornou práci budete vykonávat pod vedením expertů BIS na zvolené téma a na závěr obdržíte na svou činnost zpětnou vazbu
 4. získáte přehled o aktuálních bezpečnostních hrozbách a setkáte se zástupci vedení BIS
 5. závěrem získáte certifikát o absolvování studentské stáže
 6. nebudete potřebovat žádné pomůcky, vše potřebné budete mít k dispozici (zajištěno bude po celou dobu stáže občerstvení a případné přejezdy)
 7. v případě potřeby je třeba zajistit si vlastní ubytování v Praze v období stážeBIS | Studenské stáže | Téma stáže

V rámci stáže nabízíme čtyři oblasti, ve kterých se můžete dále profilovat. Každá oblast má stanovené téma, na které zpracujete esej jako podmínku pro přihlášení. Tomuto tématu se následovně budete hlouběji věnovat i během stáže v BIS. Po předchozí domluvě bude možná i změna tématu.
BIS | Studenské stáže | Co udělat pro přihlášení

Bezpečnostní informační služba Vám nabízí možnost studentské stáže v případě, že:

 1. jste studentem alespoň 3. ročníku bakalářského nebo libovolného ročníku navazujícího magisterského programu
 2. máte české státní občanství
 3. jste trestně bezúhonní
 4. máte zájem o některou z nabízených oblastí

V případě, že splňujete základní požadavky a máte zájem ucházet se o studentskou stáž v BIS, pošlete do 14. 1. 2018 následující dokumenty na e-mail staze@bis.cz:

 1. strukturovaný životopis
 2. motivační dopis v maximálním rozsahu 3600 znaků se zaměřením na důvod, proč se ucházíte o stáž u BIS
 3. odbornou esej v rozsahu ideálně 3 strany (maximálně 5400 znaků) na některé z nabízených témat

Na základě vyhodnocení zaslaných dokumentů vybereme uchazeče, jež budeme informovat o dalším postupu.

Více informací naleznete na webových stránkách kariera.bis.cz nebo nás kontaktujte na e-mailu staze@bis.cz.
BIS | Studenské stáže | Téma stáže | Významné ekonomické zájmy


Z následujících témat si vyberte jedno, na které zpracujete odbornou esej.


 1. Bezpečnostní rizika spjatá s přímými zahraničními investicemi ze zemí mimo EU vs. jejich ekonomický přínos.
 2. Příběh fotovoltaických elektráren v ČR - může ekonom, ekolog a bezpečnostní expert najít společný pohled?
 3. Může/má stát prosazovat své energeticko-bezpečnostní zájmy v soukromé části energetického sektoru? Jakým způsobem?BIS | Studenské stáže | Téma stáže | Kybernetická bezpečnost


Z následujících témat si vyberte jedno, na které zpracujete odbornou esej.


 1. Přehled možností a způsobů kompromitace tzv. air-gapped informačních systémů, možností exfiltrace dat z těchto systémů a popište je, včetně jejich výhod, nevýhod a přidejte své osobní hodnocení jejich praktického využití.
 2. Vyberte státní/státem podporovanou kyberšpionážní kampaň a zpracujte ucelenou analýzu/studii působení této kampaně se zaměřením na její působení v Evropě.
 3. Rizika elektronizace státní správy, včetně rizik elektronických voleb.
 4. Kyberterorismus, nebo pouze využívání internetu teroristy?
 5. Vztah ochrany soukromí a osobních údajů uživatelů elektronických zařízení a národní bezpečnosti.


BIS | Studenské stáže | Téma stáže | Právo


Z následujících témat si vyberte jedno, na které zpracujete odbornou esej.


 1. Má/Nemá mít zpravodajská služba výkonné pravomoci?
 2. Požadavky správních soudů na kvalitu informací zpravodajských služeb ve vazbě na ochranu jejich zdroje.
BIS | Studenské stáže | Téma stáže | Informační technologie


Z následujících témat si vyberte jedno, na které zpracujete odbornou práci v požadovaném rozsahu.


 1. Porovnejte vhodnost nasazení platformy mobilních operačních systémů iOS a Android v korporátním prostředí s doménami s různou úrovní informační bezpečnosti. Popište rozdíly v politice implementace těchto operačních systémů, jejich distribuce a bezpečnosti. Zaměřte se na uživatelskou přívětivost, možnosti zabezpečení dat a možnosti centrální správy těchto platforem.
 2. Definujte mechanismy optimalizace zdrojového kódu a vyhledávání zranitelností (např. SQL Injection, buffer overflow, atd.) specificky pro webovou aplikaci (programovány v ASP.NET, C# - Visual Studio) pro různé webové prohlížeče – EDGE, Internet Explorer, Opera, Vivaldi atd.
 3. Zpracujte projektový záměr (Chartu projektu ve smyslu metodiky Prince 2) pro projekt s následujícím zadáním. Zadání: Cílem projektu je zajištění řízení kontroly vstupu fyzických osob do specifického objektu. Každá osoba bude vybavena kartou s bezkontaktním čipem a pro základní strategii odsouhlasení průchodu turniketem bude použito technologie face recognition. Při problému bude k dispozici ruční odbavení. Systém musí vyřešit průchod 1 osoby za 10 vteřin, implementace musí proběhnout do 4 měsíců. Celkový objem osob je do 1 000. Projekt řeší i pořízení etalonových biometrických dat.
 4. Navrhněte scénáře možného využití (use case) biometrického rozpoznávání osob (obličej) při řešení úloh zpravodajské služby (viz zákon č. 153/1994 Sb., §5, zákon č. 154/1994 Sb., hlava druhá).
 5. Navrhněte scénáře možného využití (use case) Internet of Things při řešení úloh zpravodajské služby (viz zákon č. 153/1994 Sb., §5, zákon č. 154/1994 Sb., hlava druhá).
 6. Definujte principy a zásady problematiky extrakce entit z nestrukturovaných dat, produktové portfolio na trhu v ČR a metriky posuzování jejich kvality.

BIS | Nabídka pozic | Vysokoškolské

Vysokoškoláci u nás najdou uplatnění jako pracovníci v oblasti:

BIS | Nabídka pozic | Analýza informací

Rádi pracujete převážně v kanceláři? Baví Vás získávat informace z různých zdrojů a nalézat souvislosti? Můžeme Vám nabídnout pozice v oblasti analytické práce. Analytik zpracovává informace z různých zdrojů a databází, včetně zahraničních, informace analyzuje a vyhodnocuje priority, prezentuje výsledky, vypracovává predikci dalšího možného vývoje.

Hledáme analytiky pro oblasti terorismu, ekonomiky, kontrašpionáže, ochrany ústavnosti a demokratických principů, obchodu s vojenským materiálem a proliferace, organizovaného zločinu, kybernetické bezpečnosti a ochrany utajovaných informací.

Požadujeme:

 1. VŠ vzdělání (vhodné i pro absolventy)
 2. přehled o všeobecném společenském dění v ČR i ve světě
 3. schopnost analytického myšlení, dobré prezentační dovednosti, aktivní přístup k řešení problémů
 4. komunikativní znalost anglického jazyka (znalost dalších jazyků výhodou)
 5. zdravotní, osobnostní a fyzickou způsobilost
 6. trestní i občanskou bezúhonnost
 7. státní občanství ČRBIS | Nabídka pozic | Operativní činnost

Rádi komunikujete s lidmi? Nevadí vám aktivní činnost s větším podílem práce v terénu? Můžeme Vám nabídnout pozice v operativě. Operativní pracovník sbírá informace v terénu, které analyzuje a připravuje z nich výstupy, komunikuje s pracovními partnery, případně s jinými orgány státní správy. Hledáme operativní pracovníky pro oblasti terorismu, ekonomiky, kontrašpionáže, ochrany ústavnosti a demokratických principů, obchodu s vojenským materiálem a proliferace, organizovaného zločinu, kybernetické bezpečnosti a ochrany utajovaných informací.

Požadujeme:

 1. VŠ (vhodné i pro absolventy)
 2. přehled o všeobecném společenském dění v ČR i ve světě
 3. velmi dobré komunikační a organizační dovednosti, aktivní přístup k řešení problémů
 4. komunikativní znalost anglického jazyka (znalost dalších jazyků výhodou)
 5. zdravotní, osobnostní a fyzickou způsobilost
 6. trestní i občanskou bezúhonnost
 7. státní občanství ČR
 8. řidičský průkaz skupiny BBIS | Nabídka pozic | ICT

Je pro Vás ICT něčím víc než jen pouhou prací? Chcete se rozvíjet a pracovat s moderními technologiemi nebo chránit zájmy ČR v oblasti kyberprostoru? Pokud ano, tak je pro Vás určena nabídka práce v oblasti ICT. Specialista ICT pracuje v oblastech tvorby síťových řešení, programování a kybernetické bezpečnosti.

Hledáme specialisty na pozice programátora, bezpečnostního administrátora, systémového specialistu, analytika síťových a komunikačních systémů, projektového manažera apod.

Požadujeme:

 1. VŠ (ICT výhodou)
 2. samostatnost, spolehlivost, zodpovědnost a aktivní přístup
 3. zájem a zkušenosti s prací s ICT technologiemi
 4. zdravotní, osobnostní a fyzickou způsobilost
 5. trestní i občanskou bezúhonnost
 6. státní občanství ČR

BIS | Nabídka pozic | Právo a ekonomie

Rádi pracujete převážně v kanceláři? Jste odborníci či čerství absolventi v oboru práva. Baví Vás ekonomika spojená s provozem velké organizace? Chcete budovat a rozvíjet svoji kariéru v prostředí zpravodajské organizace? Zároveň hledáte pevnou pracovní dobu, jistotu a zázemí státní správy? Potom se zamýšlejte nad pozicemi v oblasti práva a ekonomiky.

Hledáme právníky, ekonomy apod.

Požadujeme:

 1. VŠ vzdělání (praxe v oblasti výhodou)
 2. komunikační a organizační schopnosti, reprezentativní vystupování
 3. zdravotní, osobnostní a fyzickou způsobilost
 4. trestní i občanskou bezúhonnost
 5. státní občanství ČR
BIS | Nabídka pozic | Stavebnictví

Láká Vás pracovat v oblasti technického zajištění chodu velké organizace? Máte vzdělání nebo praxi ve stavebnictví, autoprovozu, údržbě, řemeslech a dalších technických oborech? Preferujete pevnou pracovní dobu a zázemí státní organizace? Pak je pro Vás určena nabídka technických a řemeslných pozic.

Hledáme investiční techniky, stavební mistry apod.

Požadujeme:

 1. VŠ vzdělání
 2. samostatnost, spolehlivost, zodpovědnost a aktivní přístup s důrazem na kvalitu odvedené práce
 3. zdravotní, osobnostní a fyzickou způsobilost
 4. trestní i občanskou bezúhonnost
 5. státní občanství ČR

BIS | Nabídka pozic | Středoškolské s maturitou a vyšší odborné

Středoškoláci s maturitou popřípadě vyšší odbornou školou u nás najdou uplatnění jako pracovníci v oblasti:

BIS | Nabídka pozic | Sledování

Záleží vám na bezpečnosti ČR? Chcete, aby vaše práce měla hlubší smysl? Chcete pestrou a zajímavou práci? Pak je pro Vás určena pozice operativního sledovacího pracovníka.

Požadujeme:

 1. SŠ vzdělání (vhodné i pro absolventy)
 2. velmi dobrou schopnost práce pod tlakem a odolnost vůči stresu
 3. časovou flexibilitu (částečně směnný provoz)
 4. dobrý orientační smysl a schopnost přizpůsobit se prostředí
 5. zdravotní, osobnostní a fyzickou způsobilost
 6. trestní i občanskou bezúhonnost
 7. státní občanství ČR
 8. řidičský průkaz skupiny B (skupina A výhodou)
 9. výhodou zájem o foto, video, auto/moto
BIS | Nabídka pozic | ICT

Je pro Vás ICT něčím víc než jen pouhou prací? Chcete se rozvíjet a pracovat s moderními technologiemi? Pokud ano, tak právě pro Vás je určena tato nabídka.

Hledáme specialisty pro oblast ICT

Požadujeme:

 1. SŠ vzdělání (ICT výhodou)
 2. samostatnost, spolehlivost, zodpovědnost a aktivní přístup
 3. zájem a zkušenosti s prací s ICT technologiemi
 4. zdravotní, osobnostní a fyzickou způsobilost
 5. trestní i občanskou bezúhonnost
 6. státní občanství ČRBIS | Nabídka pozic | Ekonomika a administrativa

Rádi pracujete převážně v kanceláři? Baví Vás administrativa a ekonomika spojená s provozem velké organizace? Hledáte pevnou pracovní dobu, jistotu a benefity státní správy? Potom se zamýšlejte nad pozicemi v oblasti administrativy a ekonomiky.

Hledáme ekonomy, účetní, asistentky, hospodářské pracovníky apod.

Požadujeme:

 1. SŠ vzdělání (praxe v oblasti výhodou)
 2. komunikační a organizační schopnosti, pečlivost, příjemné vystupování
 3. zdravotní, osobnostní a fyzickou způsobilost
 4. trestní i občanskou bezúhonnost
 5. státní občanství ČR


BIS | Nabídka pozic | Ostraha a bezpečnost

Rádi byste se podíleli na ochraně zájmů ČR? Chcete zajímavou, zodpovědnou a smysluplnou práci v oblasti fyzické bezpečnosti s možností profesního růstu v oboru? Preferujete směnný provoz (12/24 hodinové směny)? Preferujete perspektivní zázemí státní organizace? Pokud ano, tak je pro Vás určena nabídka práce v ostraze.

Pracovník ostrahy se podílí na zajištění ostrahy a ochrany střeženého objektu, provádí kontrolu, pochůzkovou činnost a fyzickou kontrolu osob a vozidel. Pracuje se zabezpečovacími technologiemi (EZS, EPS, CCTV) a řeší mimořádné situace.

Požadujeme:

 1. SŠ vzdělání
 2. samostatnost, spolehlivost, zodpovědnost a aktivní přístup
 3. komunikační a organizační schopnosti, reprezentativní vystupování
 4. zdravotní, osobnostní a fyzickou způsobilost
 5. trestní i občanskou bezúhonnost
 6. státní občanství ČRBIS | Nabídka pozic | Technické pozice

Láká Vás pracovat v oblasti technického zajištění chodu velké organizace? Máte vzdělání nebo praxi ve stavebnictví, autoprovozu, údržbě, řemeslech a dalších technických oblastech? Preferujete pevnou pracovní dobu a zázemí státní organizace? Pak je pro Vás určena nabídka technických a řemeslných pozic.

Hledáme automechaniky, malíře, řidiče, kurýry, elektrikáře, pracovníky údržby a úklidu, správce areálů apod.

Požadujeme:

 1. SŠ vzdělání
 2. samostatnost, spolehlivost, zodpovědnost a aktivní přístup s důrazem na kvalitu odvedené práce
 3. zdravotní, osobnostní a fyzickou způsobilost
 4. trestní i občanskou bezúhonnost
 5. státní občanství ČR
 6. na pozici řidiče řidičský průkaz minimálně skupiny BBIS | Nabídka pozic | Základní a střední odborné

Zájemci se středním odborným vzděláním bez maturity (popřípadě se základním vzděláním) u nás najdou uplatnění v pracovním poměru v oblastech:

BIS | Nabídka pozic | Osoby se zdravotním postižením

"BIS podporuje rovné příležitosti."

Bezpečnostní informační služba nabízí většinu pozic do služebního poměru. Pokud jste osobou se zdravotním postižením, můžeme Vám nabídnout pozice v pracovním poměru. Jestliže se rozhodnete ucházet o pracovní místo v BIS, pošlete nám Váš životopis s motivačním dopisem. Přijímací řízení bude zahrnovat vstupní pohovor, zdravotní prohlídku u našeho lékaře, psychologické testování a bezpečnostní prověrku. Je třeba počítat s delším přijímacím řízením, cca 4 měsíce.

Aktuální nabídka pozic:

 1. Administrativní podpora
 2. Dělník mycí linky
 3. Pomocná provozní síla v kuchyni
 4. Pomocná provozní síla v prodejním koutku
 5. Programátor analytik
 6. Specialista dohledových systémů
 7. Provozní správce
 8. Systémový správce – dohled
 9. Provozně bezpečnostní správce – dohled
 10. Technický důstojník – stavební (rozpočtář)
 11. Právník
 12. Správce elektronické projektové dokumentace (kreslič)
 13. Analytická podpora
 14. (bližší informace k jednotlivým pozicím získáte v rámci vstupního pohovoru)

Pokud nám můžete nabídnout znalosti či praxi z oblasti, která není uvedena výše, pošlete nám Váš životopis a v případě, že Vám budeme moci nabídnout odpovídající pozici, pozveme Vás na vstupní pohovor.

BIS | Nabídka pozic | Technická a řemeslná činnost

Láká Vás pracovat v oblasti technického zajištění chodu velké organizace? Máte vzdělání nebo praxi ve stavebnictví, autoprovozu, údržbě, řemeslech a dalších technických oborech? Preferujete pevnou pracovní dobu a zázemí státní organizace? Pak je pro Vás určena nabídka technických a řemeslných pozic.

Hledáme automechaniky, malíře, elektrikáře, pracovníky údržby a úklidu apod.

Požadujeme:

 1. výuční list (na některé pozice základní vzdělání) pro pracovní poměr
 2. samostatnost, spolehlivost, zodpovědnost a aktivní přístup s důrazem na kvalitu odvedené práce
 3. zdravotní, osobnostní a fyzickou způsobilost
 4. požadavek min. ŘP sk. B, uvítáme i ŘP sk. C a D
 5. trestní i občanskou bezúhonnost
 6. státní občanství ČR

BIS | Nabídka pozic | Ostraha a bezpečnost

Rádi byste se podíleli na ochraně zájmů ČR? Chcete zajímavou, zodpovědnou a smysluplnou práci v oblasti fyzické bezpečnosti s možností profesního růstu v oboru? Preferujete směnný provoz (12 hodinové směny)? Preferujete perspektivní zázemí státní organizace? Pokud ano, tak je pro Vás určena nabídka práce v ostraze.

Pracovník ostrahy se podílí na zajištění ostrahy a ochrany střeženého objektu, provádí kontrolu, pochůzkovou činnost a fyzickou kontrolu osob a vozidel. Pracuje se zabezpečovacími technologiemi (EZS, EPS, CCTV) a řeší mimořádné situace.

Požadujeme:

 1. ukončené středoškolské vzdělání bez maturity pro pracovní poměr
 2. samostatnost, spolehlivost, zodpovědnost a aktivní přístup
 3. komunikační a organizační schopnosti, reprezentativní vystupování
 4. zdravotní, osobnostní a fyzickou způsobilost
 5. trestní i občanskou bezúhonnost
 6. státní občanství ČR

BIS | Nabídka pozic | Analýza informací

Rádi pracujete převážně v kanceláři? Baví Vás získávat informace z různých zdrojů a nalézat souvislosti? Můžeme Vám nabídnout pozice v oblasti analytické práce. Analytik zpracovává informace z různých zdrojů a databází, včetně zahraničních, informace analyzuje a vyhodnocuje priority, prezentuje výsledky, vypracovává predikci dalšího možného vývoje.

Hledáme analytiky pro oblasti terorismu, ekonomiky, kontrašpionáže, ochrany ústavnosti a demokratických principů, obchodu s vojenským materiálem a proliferace, organizovaného zločinu, kybernetické bezpečnosti a ochrany utajovaných informací.

Požadujeme:

 1. VŠ vzdělání (vhodné i pro absolventy)
 2. přehled o všeobecném společenském dění v ČR i ve světě
 3. schopnost analytického myšlení, dobré prezentační dovednosti, aktivní přístup k řešení problémů
 4. komunikativní znalost anglického jazyka (znalost dalších jazyků výhodou)
 5. zdravotní, osobnostní a fyzickou způsobilost
 6. trestní i občanskou bezúhonnost
 7. státní občanství ČR

BIS | Nabídka pozic | Operativní činnost

Rádi komunikujete s lidmi? Nevadí vám aktivní činnost s větším podílem práce v terénu? Můžeme Vám nabídnout pozice v operativě. Operativní pracovník sbírá informace v terénu, které analyzuje a připravuje z nich výstupy, komunikuje s pracovními partnery, případně s jinými orgány státní správy. Hledáme operativní pracovníky pro oblasti terorismu, ekonomiky, kontrašpionáže, ochrany ústavnosti a demokratických principů, obchodu s vojenským materiálem a proliferace, organizovaného zločinu, kybernetické bezpečnosti a ochrany utajovaných informací.

Požadujeme:

 1. VŠ vzdělání (vhodné i pro absolventy)
 2. SŠ vzdělání je vhodné pro operativně sledovací práci - více informací viz. pozice pro uchazeče s úplným středním vzděláním
 3. přehled o všeobecném společenském dění v ČR i ve světě
 4. velmi dobré komunikační a organizační dovednosti, aktivní přístup k řešení problémů
 5. komunikativní znalost anglického jazyka (znalost dalších jazyků výhodou)
 6. zdravotní, osobnostní a fyzickou způsobilost
 7. trestní i občanskou bezúhonnost
 8. státní občanství ČR
 9. řidičský průkaz skupiny B

BIS | Nabídka pozic | ICT

Je pro Vás ICT něčím víc než jen pouhou prací? Chcete se rozvíjet a pracovat s moderními technologiemi nebo chránit zájmy ČR v oblasti kyberprostoru? Pokud ano, tak je pro Vás určena nabídka práce v oblasti ICT. Specialista ICT pracuje v oblastech tvorby síťových řešení, programování a kybernetické bezpečnosti.

Hledáme specialisty na pozice programátora, bezpečnostního administrátora, systémového specialistu, analytika síťových a komunikačních systémů, projektového manažera apod.

Požadujeme:

 1. VŠ nebo SŠ vzdělání (ICT výhodou)
 2. samostatnost, spolehlivost, zodpovědnost a aktivní přístup
 3. zájem a zkušenosti s prací s ICT technologiemi
 4. zdravotní, osobnostní a fyzickou způsobilost
 5. trestní i občanskou bezúhonnost
 6. státní občanství ČR

BIS | Nabídka pozic | Právo, ekonomie a administrativa

Rádi pracujete převážně v kanceláři? Baví Vás administrativa, ekonomika nebo právo spojené s provozem velké organizace? Chcete budovat a rozvíjet svoji kariéru v prostředí, kde je pevná pracovní doba, jistota a zázemí státní správy? Potom se zamýšlejte nad pozicemi v oblasti administrativy a ekonomiky.

Hledáme právníky, ekonomy, asistentky, administrativní pracovníky apod.

Požadujeme:

 1. VŠ nebo SŠ vzdělání (praxe v oblasti výhodou)
 2. komunikační a organizační schopnosti, reprezentativní vystupování
 3. zdravotní, osobnostní a fyzickou způsobilost
 4. trestní i občanskou bezúhonnost
 5. státní občanství ČR

BIS | Nabídka pozic | Ostraha a bezpečnost

Rádi byste se podíleli na ochraně zájmů ČR? Chcete zajímavou, zodpovědnou a smysluplnou práci v oblasti fyzické bezpečnosti s možností profesního růstu v oboru? Preferujete směnný provoz (12/24 hodinové směny)? Preferujete perspektivní zázemí státní organizace? Pokud ano, tak je pro Vás určena nabídka práce v ostraze.

Pracovník ostrahy se podílí na zajištění ostrahy a ochrany střeženého objektu, provádí kontrolu, pochůzkovou činnost a fyzickou kontrolu osob a vozidel. Pracuje se zabezpečovacími technologiemi (EZS, EPS, CCTV) a řeší mimořádné situace.

Požadujeme:

 1. SŠ vzdělání pro služební poměr, minimálně výuční list pro pracovní poměr
 2. samostatnost, spolehlivost, zodpovědnost a aktivní přístup
 3. komunikační a organizační schopnosti, reprezentativní vystupování
 4. zdravotní, osobnostní a fyzickou způsobilost
 5. trestní i občanskou bezúhonnost
 6. státní občanství ČR

BIS | Nabídka pozic | Technická a řemeslná činnost

Láká Vás pracovat v oblasti technického zajištění chodu velké organizace? Máte vzdělání nebo praxi ve stavebnictví, autoprovozu, údržbě, řemeslech a dalších technických oborech? Preferujete pevnou pracovní dobu a zázemí státní organizace? Pak je pro Vás určena nabídka technických a řemeslných pozic.

Hledáme techniky zabezpečovacích systémů, investiční techniky, stavební mistry, automechaniky, malíře, řidiče, kurýry, elektrikáře, pracovníky údržby a úklidu, správce areálů apod.

Požadujeme:

 1. VŠ nebo SŠ vzdělání pro služební poměr, výuční list (pro některé pozice), základní vzdělání pro pracovní poměr
 2. samostatnost, spolehlivost, zodpovědnost a aktivní přístup s důrazem na kvalitu odvedené práce
 3. zdravotní, osobnostní a fyzickou způsobilost
 4. trestní i občanskou bezúhonnost
 5. státní občanství ČR
 6. na pozici řidiče řidičský průkaz minimálně skupiny B

BIS | Dotazník nejde otevřít nebo uložit

Pro bezproblémovou práci s dotazníkem je vždy zapotřebí dotazník uložit do počítače a následně otevřít v aktualizované verzi programu Adobe Reader. Pokud tato není nainstalována, je třeba ji stáhnout a nainstalovat do počítače. Aplikace Adobe Reader je k dispozici zdarma na www.adobe.com

Pozn. Dotazník může vykazovat problémy s otevřením, pokud není otevírán přímo v aplikaci Adobe Reader a ta není aktualizována. Děje se tak zejména u aplikací, které mají předdefinovány „svůj“ způsob otevírání těchto dokumentů, jako například OS Windows 10 nebo prohlížeč Chrome. Zde se však jedná pouze o „náhled“, u kterého má tvůrce softwaru nastaveny různé blokace.


Analýza informací

Operativní činnost

ICTVyplněný formulář, životopis a motivační dopis (viz. sekce Přidejte se k nám) nám můžete zaslat i v případě,
že jste v nabídce pozic nenašli svou odbornost nebo profesní zaměření.

 1. Pošlete nám Váš vyplněný dotazník, životopis a motivační dopis.
 2. Pokud budete vhodným kandidátem na některou z našich pozic, budete pozván na osobní pohovor do naší personální kanceláře (Náměstí Hrdinů 4 - metro Pražského povstání).
 3. Před pohovorem doporučujeme prostudovat stránky www.bis.cz a dozvědět se více informací o BIS a její činnosti.
 4. Po příchodu vyplníte vstupní dotazník a pak se Vám již budou věnovat personalisté na osobním pohovoru.


 1. Psychologické testování.
 2. Na některé pozice praktické testování požadovaných kompetencí (Assessment Centre).
 3. Bezpečnostní prověrka.
 4. Zdravotní prohlídka v Ústřední vojenské nemocnici.
 5. Fyzické testy (obtížnost fyzických testů závisí na pozici).
 6. Individuální pohovor.
 1. Nevadí, přijímací řízení k nám trvá cca půl roku a u nás mají otevřené dveře jak uchazeči s praxí, tak absolventi. Dokončené studium je tedy nutné ke dni nástupu (pokud pozice VŠ vzdělání vyžaduje).
 1. Bohužel ne, dle zákona (č.361/2003Sb. Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů) důvody ukončení přijímacího procesu nesdělujeme.
 1. Vzhledem k široké působnosti BIS se nedá jednoznačně odpovědět, uvítáme např. obory mezinárodní vztahy, technická studia, ekonomické zaměření, právnické obory..., ale dveře mají otevřené i zájemci z jiných oborů.
 1. Zapracování nováčků na některé pozice je dlouhodobým procesem (i několik let), proto kariéra u BIS je myšlena především jako odborný růst na pozici, kdy se příslušník stává elitním odborníkem ve své profesi. Práce u nás je především posláním.
 1. Ano, každý příslušník po nástupu absolvuje vstupní vzdělávací kurz, délka kurzu záleží na pozici (až 4 měsíce). Forma vzdělávání je internátního charakteru bez možnosti ubytování mimo vzdělávací středisko (po-pá). Součástí tohoto kurzu je seznámení s fungováním Služby a krom jiného i střelecký výcvik.
 1. Ne, příslušník BIS nemůže dle zákona (č.361/2003Sb. Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů) podnikat. Nelze mít další výdělečnou činnost (až na výjimky schválené stejným zákonem) a pokud před nástupem budoucí příslušník vlastní živnostenský list, ke dni nástupu musí být přerušen nebo ukončen.
 1. Pracovní doba je od 7:45 hod. do 15:45 hod., nemůžeme ovšem vyloučit práci přesčas, pokud to situace bude vyžadovat (některé pozice jsou ve směnném provozu).
 1. Působnost BIS je celorepubliková, na pohovoru Vám bude sděleno pouze město, kde se pozice nachází. Pokud bude pozice v Praze a uchazeč je z jiného města, může využít ubytovnu BIS nebo si požádat o služební byt.
 1. Ano, pokud je jazykový požadavek na pozici, BIS Vám umožní Vaše jazykové znalosti prohlubovat, případně se učit jiný jazyk, který pozice vyžaduje. Další vzdělávání nabízíme v oblasti, kterou potřebujete pro rozvoj znalostí souvisejících s Vaší pozicí.
 1. Ano, nabízíme např. 30 dnů dovolené, možnost sportovního vyžití v našich objektech i mimo ně, zajištění lékařské péče, vlastní stravování (případně možnost využití stravenek), využití rekreačních objektů, příspěvky na kulturní či společenské aktivity a další.Co dělat pro přihlášení
Pokud si myslíte, že bezpečnost naší společnosti má pevné místo mezi Vašimi hodnotami, stejně jako Vaše ochota podřídit se podmínkám nutným pro práci v elitním útvaru a máte zájem o zajímavou práci s celospolečenským přesahem, potom si stáhněte následující dotazník, vyplňte ho, uložte ve formátu PDF se svým jménem v názvu (např. novak.dotazník) a pošlete společně se strukturovaným životopisem (např. novak.cv) a motivačním dopisem (např. novak.md) ve formátu Word nebo PDF na adresu personal@bis.cz

Dotazník pro uchazeče ke stažení zde
(Co dělat, když dotazník nejde otevřít nebo uložit?)

Personální kancelář, pracoviště 6

P.O.BOX 1, 150 07 Praha 57

Tel: 224 235 496

Kontaktní dny: pondělí - čtvrtek (8:00-15:00 hod.)
© 2016-18 BIS v1.2.21.643